โครงการ NIC
ชื่อ   :   โครงการ NIC
สถานที่   :   อ.หนองแค จ.สระบุรี
โครงการ   :   ติดตั้งระบบไฟฟ้าและคอนโทรล