ติดตั้งและควบคุมงาน

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการติดตั้งผ่านการฝึกอบรมจากกรมฝีมือแรงงาน และได้รับการยืนยันมาตรฐานจากหลากหลายสถาบัน  และควบคุมงานติดตั้งโดยวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ​วิศวกรรมควบคุม